Ochrona danych osobowych

 

Dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się z nami bezpiecznie. Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o tym, jak chronimy twoją prywatność i dane osobowe.

Najważniejsze podstawowe informacje:

 1. Operatorem tej strony internetowej jest firma H&G Times s.r.o., z siedzibą Pod vinicou 417/45, 972 17 Kanianka, Słowacja, REGON: 50121693, NIP: SK2120178566.
 2. Zawsze będziemy przestrzegać zamówień określonych przez prawo: Aby zapewnić Ci wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Tobie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych. Obiecujemy, że mając do czynienia z nimi, zawsze będziemy przestrzegać wszystkich ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, a nawet więcej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zamierzonym celu, dla którego wyraziłeś dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 3. Przechowujemy twoje dane w bezpieczny sposób: Twoje dane są przechowywane w chronionej bazie danych, aby żadne dane nie mogły się wydostać. Witryna jest zabezpieczona protokołem SSL znanego na całym świecie urzędu certyfikacji (ESET SSL FILTER CA), tzn. komunikacja między użytkownikiem a naszą witryną jest szyfrowana kluczem bezpieczeństwa, aby żadna osoba trzecia nie mogła go odczytać.
 4. Nie przechowujemy danych karty płatniczej: Zdajemy sobie sprawę, że najbardziej wrażliwe dane dotyczą kart płatniczych, dlatego płacąc za towary, nie przechowujemy żadnych danych na naszych serwerach, każda transakcja odbywa się wyłącznie na stronie internetowej banku lub w bezpieczna bramka płatności.
 5. Nie ujawniamy informacji o tobie stronom trzecim: nie ujawniamy, nie udostępniamy ani nie dostarczymy twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem organizacji, z którymi współpraca jest konieczna do prawidłowego przetwarzania twojego zamówienia. Są to głównie banki, operatorzy bramek płatniczych i firmy kurierskie.
 6. Możesz zmienić swoje dane osobowe: możesz zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie. Możesz również wnieść odwołanie w dowolnym momencie i łatwo dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Między innymi masz prawo do usunięcia, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych lub ich zakresowi. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać wszystkie te prośby na nasz e-mail. W takim przypadku jesteśmy jednak uprawnieni do żądania dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Prześlemy Ci powiadomienia o podjętych środkach bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku.

 

…a teraz coś więcej

W celu zapewnienia Państwu wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Państwie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych w rozumieniu nowej ustawy nr. 18/2018 Kod. w Sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw (zwanych dalej SODO). Podczas korzystania z danych przestrzegamy tego prawa. Zobowiązujemy się do przetwarzania i traktowania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.

Oświadczamy, że będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i działać w sposób, który nie jest sprzeczny z SODO lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie będziemy ich obchodzić w żaden sposób. Oświadczamy, że nie będziemy zmuszać Cię do wyrażenia zgody. Twoja zgoda opiera się wyłącznie na dobrowolności!

Nie musisz się rejestrować przed zakupami na naszej stronie internetowej. Wystarczy wypełnić podstawowe informacje potrzebne do przetworzenia wniosku. Przetwarzamy Twoje dane w celu przetwarzania i dostawy Twojego zamówienia oraz w celu wzajemnej realizacji naszych praw i obowiązków umownych. Informacje te są również niezbędne dla naszego systemu księgowości i fakturowania.

 

W naszym sklepie nie podajesz żadnych informacji bezpośrednio związanych z obsługą pieniędzy na swoich kontach. Wszystkie obecnie oferowane formy bankowości elektronicznej (płatność za towary za pośrednictwem bankowości internetowej) są przeprowadzane bezpośrednio na stronie internetowej banku lub za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatniczej, która dostarczy nam tylko informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu płatności oraz Twoje imię i nazwisko lub numer konta (abyśmy mogli zidentyfikować płatność i zwrócić ją w razie potrzeby). W żadnym wypadku nie otrzymamy żadnych innych informacji, takich jak dane do logowania lub saldo konta.

 

Podczas wizyty na stronie tymczasowe nieosobowe informacje statystyczne są przechowywane na naszym serwerze, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu (na przykład, co umieściłeś w koszyku, kiedy przyszedłeś na stronę, z gdzie trafiłeś na stronę), a także niezbędne do celów ukierunkowanych na naszą strategię marketingową.

Używamy również plików cookie na naszych serwerach. Są to małe pliki tekstowe, które można wysłać do przeglądarki podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przechowywać na urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookie są przechowywane w folderze plików przeglądarki. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ważność i wartość. Następnym razem, gdy odwiedzasz witrynę, przeglądarka internetowa ponownie ładuje pliki cookie i wysyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła plik cookie. Pliki cookie, których używamy, nie szkodzą komputerowi ani innym urządzeniom.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową i Twoja przeglądarka może akceptować pliki cookie, uważamy, że akceptujesz nasze warunki korzystania z plików cookie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookie można znaleźć w sekcji Pomoc każdej przeglądarki. Używamy plików cookie, aby optymalnie ustanowić i stale ulepszać nasze usługi, dostosowywać je do twoich zainteresowań i potrzeb oraz ulepszać ich strukturę i zawartość. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookie lub otrzymując powiadomienie, jeśli pliki cookie mają zostać wysłane na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookie można znaleźć w sekcji Pomoc każdej przeglądarki. Jednak wyłączenie niektórych plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność naszej witryny.

Nie ujawniamy, nie udostępniamy ani nie dostarczymy twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem organizacji, z którymi współpraca jest konieczna do prawidłowego przetwarzania twoich zamówień. Są to w szczególności banki (w niektórych przypadkach podanie imienia i nazwiska oraz numeru konta bankowego do zwrotu towarów), bramka płatności PayPal i GoPay oraz usługi dostawy (kontakt i adres dostawy). Informacje te są jednak zawsze podawane tylko raz w celu przetworzenia konkretnego zamówienia. Wszystkie informacje są chronione przez najwyższy poziom ochrony. Chronimy bazę danych osobowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.

Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywało się głównie w relacjach przed umownych, a przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przetworzenia zamówienia, dostarczenia towarów i usług oraz wypełnienia stosunku umownego, w którym występujesz jako jeden z partie. Możesz jednak wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając pisemne żądanie na adres e-mail podany w witrynie. Niezwłocznie po otrzymaniu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zapewnimy zablokowanie i usunięcie danych osobowych, które były przedmiotem przetwarzania.

Jeśli zdecydujesz się wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych (adres e-mail) w celach marketingowych (subskrypcja wiadomości), potwierdzasz również, że wyraziłeś zgodę dobrowolnie i masz świadomość, że zgoda jest ważna do czasu jej cofnięcia lub do końca okresu przetwarzania danych osobowych, ale nie później niż trzy lata. Link do każdego adresu e-mail. Po kliknięciu tego linku i potwierdzenia e-mail zostanie usunięty z bazy danych.

Możemy przetwarzać Twoje dane nawet po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania tylko w zakresie i rozmiaru niezbędnym do celów statystyki, badań, ruchu i obrotu, ale w formie anonimowej w taki sposób, że nie będzie to możliwe w jakikolwiek sposób Cię zidentyfikować.

 

Czas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbiega się z czasem trwania celu i jego przetwarzaniem. Po osiągnięciu celu może trwać maksymalnie trzy lata w celu ewentualnego wystawienia faktury na płatności, rejestracji i odzyskiwania oraz cesji wierzytelności za świadczoną usługę / towar, w celu przetworzenia lub w celu wypełnienia innych obowiązków nałożonych ogólnie wiążącymi regulacje prawne. Administrator strony ma prawo do przechowywania danych osobowych nawet po zakończeniu stosunku umownego, którego byłeś stroną. W przypadku rejestracji przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres korzystania z konta użytkownika, a następnie przez maksymalnie trzy lata.

 

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz wykonywać u nas wszystkie swoje prawa zgodnie z postanowieniami SODO. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława.

W oparciu o Twoje zamówienie złożone na stronie administratora będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:     
 • Sprzedaż i wysyłanie towarów do kupującego (wystawienie faktury)

Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą:

Na pisemny wniosek możesz zażądać informacji o stanie przetwarzania Twoich danych osobowych, oświadczenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, korekty lub zmiany nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, zniszczenia i usunięcia danych osobowych, jeżeli ich celem jest przetwarzanie zostało spełnione lub jeśli prawo zostało naruszone. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Czas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pokrywa się z czasem trwania celu, jego przetwarzaniem i po osiągnięciu celu przez maksymalnie trzy lata w celu ewentualnego wystawienia faktury na płatności, rejestracji i odzyskiwania oraz cesji wierzytelności za świadczoną usługę / towary, do celów przetwarzania lub w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

Przetwarzane dane:

W związku ze sprzedażą i przetwarzaniem twojego zamówienia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy, miasto, stan i kod pocztowy.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:     
 • marketing (subskrypcja wiadomości)

Instrukcja dotycząca dobrowolności:

Nie musisz wyrażać zgody, a udzieloną zgodę można w dowolnym momencie odwołać. Udzielona zgoda jest ważna do momentu jej cofnięcia lub przez okres trzech lat od jej udzielenia. Wypełniając dobrowolnie swój adres e-mail, możesz zapisać się do newsletteru i wyrazić zgodę na wysyłanie ulotek marketingowych, różnych promocji i rabatów na oferowane towary i usług lub innych materiałów promocyjnych.

Jeśli przestaniesz wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wysyłanie ofert, możesz poprosić operatora strony internetowej pod adresem e-mail o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, w którym to przypadku Twoje dane osobowe zostaną zniszczone, a oferty reklamowe przestaną być wysłane przez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.

Na pisemny wniosek możesz poprosić o informacje na temat statusu przetwarzania Twoich danych osobowych, wyciągu przetwarzanych danych lub możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poprawienia lub zmiany nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, likwidacji danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty lub zostało naruszone prawo. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

Przetwarzane dane:

W związku z celem marketingowym przetwarzamy te dane osobowe – e-mail.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:     
 • Formularz kontaktowy (pozostawienie linku)

Instrukcja dotycząca dobrowolności:

Poprzez dobrowolne wypełnienie adresu e-mail, numeru telefonu i imienia i nazwiska, które nie są wykorzystywane do przetwarzania, możesz zostawić wiadomość, prośbę lub jakiekolwiek pytanie związane z funkcjonowaniem strony internetowej i świadczonych usług. Dane te nie są dalej przetwarzane, są niszczone natychmiast po przetworzeniu Twojego żądania.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:     
 • Rejestracja użytkownika (zapisywanie informacji do następnego zamówienia)

Instrukcja dotycząca dobrowolności:

Możliwe jest złożenie zamówienia towaru w naszym sklepie bez rejestracji, a wprowadzone dane będą przechowywane tylko dla konkretnego zamówienia przez czas niezbędny do przetworzenia zamówienia, dokumentacji gwarancyjnej i ewidencji księgowej. Rejestracja nie jest obowiązkowa, opiera się wyłącznie na dobrowolności. Zarejestrowani użytkownicy korzystają z różnych korzyści dla produktów i usług oferowanych na naszej stronie internetowej.

Przetwarzane dane:

W związku z rejestracją przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy, miasto, kraj i kod pocztowy.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:     
 • Publikowanie zdjęcia na Instagramie

Instrukcja dotycząca dobrowolności:

Wysyłając swoje zdjęcie – obraz lub podobizna – na nasz adres e-mail lub konto na Instagramie @brilliantcocopl w celu opublikowania i otrzymania 10% rabatu na dalsze zakupy, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Twoje zdjęcie zostanie następnie opublikowane na naszym koncie na Instagramie przez okres 4 lat od jego opublikowania.

Przetwarzane dane:

W związku z publikacją zdjęcia – obrazu – przetwarzamy następujące dane: adres e-mail, obraz – portret, podobiznę.